Hledat

Menu


Starosta obce

Ing. Vladislav Moravčík

tel: 724 808 619 smile

Kontakty

Adresa:
Horní Věstonice 131, 691 81 Březí
Telefon:
+420 519 517 668
Fax:
+420 519 517 668
E-mail:
horni-vestonice@quick.czAktuality z obce

Reportáž - Obyvatelé postaví patronovi vinařů kapličku

23.5.2010

Více informací zde

Odkazy

PočasíMateřská škola

Ředitelka MŠ: Mgr. Alena Sedláčková 

tel.: 774 74 24 25  Horní Věstonice
IDDS: cu6kwxk e-mail:
mspavlovavestonice@seznam.cz  https://www.mspavlov.cz
č.ú. 2701229659 / 2010

Adresa: Horní Věstonice, Ořechová 135

Mateřská škola v Horních Věstonicích byla založena 14.dubna 1947.

Od 1.9.1993 bylo zrušeno Školským úřadem v Břeclavi ředitelství  mateřské školy v Horních Věstonicích. Škola spadá od tohoto dne pod MŠ Pavlov s elokovanou třídou v Horních Věstonicích.

Třída sídlí v budově v Horních Věstonicích. Tento patrový dům byl otevřen v roce 1947 a sídlí zde ještě Místní knihovna. V přízemí se nachází šatna a kuchyně ŠJ s příslušnými sklady. V patře je umístěna třída, lehárna a sociální zařízení. MŠ má přiměřené prostory vzhledem k počtu dětí. Byla zde provedena oprava podlahové krytiny – parket - ve třídě a lehárně, taktéž byl zakoupen nový koberec do třídy. V roce 2001 byla opravena fasáda budovy a provedeny nátěry oken.

K budově patří také v roce 2009 zrekonstruovaná školní zahrada, která je vybavena pískovištěm, zahradním domkem a novým zahradním vybavením (houpačky,průlezky,skluzavky atd.).

V srpnu 2011 byla realizována výměna oken za plastové a to za finanční dar RWE Gas Storage a to ve výši 300.000,-- Kč.

Ve třídě je starší,ale funkční otevřený nábytek, který umožňuje dětem volný výběr hraček. Mají je na dohled i na dosah. Také jsou utvořeny hrací kouty podporující tvořivost dětí. Děti mají k dispozici interaktivní kruh, který napomáhá upevňování pohybových návyků a k rozvoji hrubé motoriky dětí.

MŠ je otevřena  od 6,45 do 15,45 hod. - třída v Horních Věstonicích

Ve škole (třída Pavlov i Horní Věstonice) pracují  4 kvalifikované učitelky,2 pedagogičtí asistenti, 2 kuchařky a  2 školnice.

Lidé ve škole:

Mgr. Alena Sedláčková - ředitelka MŠ

Vladimíra Bartošová - učitelka

Jitka Musilová - učitelka 

Eva Ryzí -  asistent pedagoga

Lucie Svozilová DiS. - učitelka

Veronika Štěpánková - asistent pedagoga

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní. 

Ilona Kolouchová - kuchařka a školnice MŠ Pavlov

Bronislava Gožďálová - kuchařka a školnice MŠ Horní Věstonice

Dana Valkovičová - účetní

Zpracovatel ŠVP PV: ředitelka a pedagogická pracovnice

Vize naší mateřské školy:

Docílit toho,aby z mateřské školy odcházely děti,které by byly rozvinuté na základě svých možností a zájmů po stránce tělesné,sociální a psychické.

 

V mateřské škole se pracuje dle ŠVP „ Život kolem nás“.

Dále jsou během roku zařazeny aktivity s dětmi :

- keramika v HV

- plavecký výcvik v Hustopečích

- děti vystupují na Vítání občánků                                                                             

- dopolední vycházky do okolí

- výuka angličtiny

- návštěvy divadelního představení v divadle Radost v Brně i v mateřské škole

- veřejná vystoupení pro důchodce

- Mikulášské besídky pro rodiče i veřejnost

- akce s rodiči / podzimní vyrábění z přírodnin,velikonoční malování vajíčka …/

- výlet dětí

- slavnostní ukončení školního roku

- maškarní karneval

- návštěva Základní školy

Mateřská škola vydává měsíčně svůj časopis “Zvoneček“. Obsahuje rady pro rodiče, úkoly pro děti, soutěže pro děti, rozpis akcí na daný měsíc atd.

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se