Hledat

Menu


Starosta obce

Ing. Vladislav Moravčík

tel: 724 808 619 smile

Kontakty

Adresa:
Horní Věstonice 131, 691 81 Březí
Telefon:
+420 519 517 668
Fax:
+420 519 517 668
E-mail:
horni-vestonice@quick.czAktuality z obce

Reportáž - Obyvatelé postaví patronovi vinařů kapličku

23.5.2010

Více informací zde

Odkazy

PočasíMateřská škola

Ředitelka MŠ: Mgr. Alena Sedláčková 

tel.: 774 74 24 25  Horní Věstonice
IDDS: cu6kwxk e-mail:
mspavlovavestonice@seznam.cz  https://www.mspavlov.cz
č.ú. 2701229659 / 2010

Adresa: Horní Věstonice, Ořechová 135

Mateřská škola v Horních Věstonicích byla založena 14.dubna 1947.

Od 1.9.1993 bylo zrušeno Školským úřadem v Břeclavi ředitelství  mateřské školy v Horních Věstonicích. Škola spadá od tohoto dne pod MŠ Pavlov s elokovanou třídou v Horních Věstonicích.

Třída sídlí v budově v Horních Věstonicích. Tento patrový dům byl otevřen v roce 1947 a sídlí zde ještě Místní knihovna. V přízemí se nachází šatna a kuchyně ŠJ s příslušnými sklady. V patře je umístěna třída, lehárna a sociální zařízení. MŠ má přiměřené prostory vzhledem k počtu dětí. Byla zde provedena oprava podlahové krytiny – parket - ve třídě a lehárně, taktéž byl zakoupen nový koberec do třídy. V roce 2001 byla opravena fasáda budovy a provedeny nátěry oken.

K budově patří také v roce 2009 zrekonstruovaná školní zahrada, která je vybavena pískovištěm, zahradním domkem a novým zahradním vybavením (houpačky,průlezky,skluzavky atd.).

V srpnu 2011 byla realizována výměna oken za plastové a to za finanční dar RWE Gas Storage a to ve výši 300.000,-- Kč.

Ve třídě je starší,ale funkční otevřený nábytek, který umožňuje dětem volný výběr hraček. Mají je na dohled i na dosah. Také jsou utvořeny hrací kouty podporující tvořivost dětí. Děti mají k dispozici interaktivní kruh, který napomáhá upevňování pohybových návyků a k rozvoji hrubé motoriky dětí.

MŠ je otevřena  od 6,45 do 15,45 hod. - třída v Horních Věstonicích

Ve škole (třída Pavlov i Horní Věstonice) pracují  4 kvalifikované učitelky,2 pedagogičtí asistenti, 2 kuchařky a  2 školnice.

Lidé ve škole:

Mgr. Alena Sedláčková - ředitelka MŠ

Vladimíra Bartošová - učitelka

Jitka Musilová - učitelka 

Eva Ryzí -  asistent pedagoga

Lucie Svozilová DiS. - učitelka

Veronika Štěpánková - asistent pedagoga

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní. 

Ilona Kolouchová - kuchařka a školnice MŠ Pavlov

Bronislava Gožďálová - kuchařka a školnice MŠ Horní Věstonice

Dana Valkovičová - účetní

Zpracovatel ŠVP PV: ředitelka a pedagogická pracovnice

Vize naší mateřské školy:

Docílit toho,aby z mateřské školy odcházely děti,které by byly rozvinuté na základě svých možností a zájmů po stránce tělesné,sociální a psychické.

 

V mateřské škole se pracuje dle ŠVP „ Život kolem nás“.

Dále jsou během roku zařazeny aktivity s dětmi :

- keramika v HV

- plavecký výcvik v Hustopečích

- děti vystupují na Vítání občánků                                                                             

- dopolední vycházky do okolí

- výuka angličtiny

- návštěvy divadelního představení v divadle Radost v Brně i v mateřské škole

- veřejná vystoupení pro důchodce

- Mikulášské besídky pro rodiče i veřejnost

- akce s rodiči / podzimní vyrábění z přírodnin,velikonoční malování vajíčka …/

- výlet dětí

- slavnostní ukončení školního roku

- maškarní karneval

- návštěva Základní školy

Mateřská škola vydává měsíčně svůj časopis “Zvoneček“. Obsahuje rady pro rodiče, úkoly pro děti, soutěže pro děti, rozpis akcí na daný měsíc atd.

| přihlásit se