Hledat

Menu


Starosta obce

Ing. Vladislav Moravčík

tel: 724 808 619 smile

Kontakty

Adresa:
Horní Věstonice 131, 691 81 Březí
Telefon:
+420 519 517 668
Fax:
+420 519 517 668
E-mail:
horni-vestonice@quick.czAktuality z obce

Reportáž - Obyvatelé postaví patronovi vinařů kapličku

23.5.2010

Více informací zde

Odkazy

PočasíMateřská škola

Ředitelka MŠ: Jitra Poňuchálková

Telefon: 519 517 648

Adresa: Horní Věstonice 135

Mateřská škola v Horních Věstonicích byla založena 14.dubna 1947.

Od 1.9.1993 bylo zrušeno Školským úřadem v Břeclavi ředitelství  mateřské školy v Horních Věstonicích. Škola spadá od tohoto dne pod MŠ Pavlov s elokovanou třídou v Horních Věstonicích.

V současné době navštěvuje mateřskou školu 22 dětí,z toho 4 z Dolních Věstonic.

Třída sídlí v budově v Horních Věstonicích. Tento patrový dům byl otevřen v roce 1947 a sídlí zde ještě Místní knihovna. V přízemí se nachází šatna a kuchyně ŠJ s příslušnými sklady. V patře je umístěna třída, lehárna a sociální zařízení. MŠ má přiměřené prostory vzhledem k počtu dětí. Byla zde provedena oprava podlahové krytiny – parket - ve třídě a lehárně, taktéž byl zakoupen nový koberec do třídy. V roce 2001 byla opravena fasáda budovy a provedeny nátěry oken.

K budově patří také v roce 2009 zrekonsruovaná školní zahrada, která je vybavena pískovištěm, zahradním domkem a novým zahradním vybavením (houpačky,průlezky,skluzavky atd.).

V srpnu 2011 byla realizována výměna oken za plastové a to za finanční dar RWE Gas Storage a to ve výši 300.000,-- Kč.

Ve třídě je starší,ale funkční otevřený nábytek, který umožňuje dětem volný výběr hraček. Mají je na dohled i na dosah. Také jsou utvořeny hrací kouty podporující tvořivost dětí. Děti mají k dispozici interaktivní kruh, který napomáhá upevňování pohybových návyků a k rozvoji hrubé motoriky dětí.

Ve škole pracují (střídají se ve třídě v Pavlově) 3 kvalifikované učitelky, kuchařka a školnice v jedné osobě.

Vize naší mateřské školy:

Docílit toho,aby z mateřské školy odcházely děti,které by byly rozvinuté na základě svých možností a zájmů po stránce tělesné,sociální a psychické.


V mateřské škole se pracuje dle ŠVP „ Náš svět“.

Dále jsou během roku zařazeny aktivity s dětmi :

- keramika v HV

- plavecký výcvik v Hustopečích

- děti vystupují na Vítání občánků                                                                             

- dopolední vycházky do okolí

- výuka angličtiny

- návštěvy divadelního představení v divadle Radost v Brně i v mateřské škole

- veřejná vystoupení pro důchodce

- Mikulášské besídky pro rodiče i veřejnost

- akce s rodiči / podzimní vyrábění z přírodnin,velikonoční malování vajíčka …/

- výlet dětí

- slavnostní ukončení školního roku

- maškarní karneval

- návštěva Základní školy

Mateřská škola vydává měsíčně svůj časopis “Zvoneček“. Obsahuje rady pro rodiče, úkoly pro děti, soutěže pro děti, rozpis akcí na daný měsíc atd.

Školka - fotogalerie


 
 
 
 
 
 
 

| přihlásit se