Hledat

Menu


Starosta obce

Ing. Vladislav Moravčík

tel: 724 808 619 smile

Kontakty

Adresa:
Horní Věstonice 131, 691 81 Březí
Telefon:
+420 519 517 668
Fax:
+420 519 517 668
E-mail:
horni-vestonice@quick.czAktuality z obce

Reportáž - Obyvatelé postaví patronovi vinařů kapličku

23.5.2010

Více informací zde

Odkazy

PočasíPamětihodnosti v obci

 

V roce 1769 byl v obci vystaven a vysvěcen kostel sv. Rosalie. Představuje kvalitní rokokovou stavbu. Kostel je jednolodní s čtyřbokou věží a půlkruhovým závěrem kněžiště. Více o historii kostela se dozvíte v historii obce. V roce 2009 byla dokončena celková obnova kostela zahrnující jak její vnitřní obnovu (restaurování vnitřní výmalby, repase původních oken, repase hlavního lustru, restaurování kamenných schodů na kůr) tak opravu fasády (nový nátěr, restaurování soch na průčelí, výměna nevhodných vstupních dveří).

KostelKostel3Kostel2

Zajímavá je také budova fary z poslední čtvrtiny 18. století, která také v rove 2009 prodělala obsáhlou rekonstrukci. Za zmínku stojí také zlacený kříž u kostela a boží muka na odbočce do Perné při cestě do Mikulova.

Kriz

Socha sv. Floriána na návsi je kvalitní barokní socha světce v životní velikosti od Ignáce Lengelachera stojí na čtyřbokém soklu s rytým rámem. Socha je oděna v šat římského vojína s bohatě rozevlátým pláštěm sepjatým na hrudi, pravá ruka drží vědro. V rove 2009 byla provedena celková obnova skulptury včetně ohrazení.

Florian1 Florian2

V katastru obce se také nacházejí pozůstatky nejméně známého a v terénu patrného třetího hradu na Pavlovských kopcích - Neuhaus, Nového hradu. Ten nechal postavit moravský markrabě Jan Jindřich v letech 1368-1376 na obranu zemské hranice a jako protiváhu sousednímu lichtenštejnskému majetku. V době husitských válek se i on dostal do rukou Lichtenštejnů a pravděpodobně byl zničen za husitského tažení jižní Moravou v r. 1426.

Palava

 

31. července 1895 oslavil duchovní František Halbedl, narozený v Horních Věstonicích 2. června 1871, svou první slouženou svatou mši. Na památku toho pan farář J. Mahr zasadil u sochy sv. Floriána lípu.

Lípa

Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se