Obsah

Obecní sál


Pronájem obecního sálu

Obec Horní Věstonice nabízí ke slavnostním příležitostem, kulturním a komerčním akcím pronájem společenského sálu v budově Obecního úřadu, Lípová 131. Žádost o pronájem musí být doručena a schválena Obecním úřadem minimálně 5 dní před konáním akce. V případě, že budete žádat o bezplatnou výpůjčku, je nutné, aby o tomto rozhodovalo zastupitelstvo obce na svém řádném zasedání. Žádost proto musí být podána v dostatečném předstihu.

Cena Kč 2.000,00 Kč /2 dny pronájmu. Den výpůjčení a vrácení se nezapočítává.

Může být stanovena vratná kauce až do výše Kč 4.000,00 Kč.

Zadost-o-pronajem-obecniho-salu docx


Provozní řád

Obecní úřad Horní Věstonice
Lípová 131, tel.: 519 518 763, e-mail: obec@horni-vestonice.cz, IČ 00283177


Tento provozní řád upravuje pronájem a  výpůjčky obecního sálu spolu s příslušenstvím, který je umístěn v objektu budovy Obecního úřadu v obci Horní Věstonice, Lípová 131 a to pro konání soukromých, kulturních, zájmových nebo komerčních akcí.

1. Obec Horní Věstonice je výlučným vlastníkem objektu Lípová 131 v obci Horní Věstonice.

2. Předmětem tohoto provozního řádu je vstup do budovy, dámské a pánské toalety, kuchyňka a sál ve výše uvedené nemovitosti jako jeden nedílný celek. V tomto celku je zakázáno kouření.

3. Sál s příslušenstvím má kapacitu max. 250 osob.

4. Žádost o pronájem nebo výpůjčku prostor je podávána vždy písemně. K tomu je určen formulář žádosti (viz příloha č. 1). Vyplněný a pořadatelem podepsaný formulář musí být doručen na Obecní úřad nejpozději 5 dní před konáním akce. V případě, že dojde ke střetu dvou a více zájemců o jeden termín, bude upřednostněn zájemce, který doručil žádost jako první.

5. Pronájem je poskytován vždy úplatně. O souhlasu s pronájmem rozhoduje starostka obce nebo v případně její nepřítomnosti místostarosta obce.

6. O bezplatné výpůjčce prostor rozhoduje pouze zastupitelstvo obce Horní Věstonice na svých pravidelných zasedáních. Žádost o bezplatnou výpůjčku sálu musí být doručena v písemné podobě na Obecní úřad Horní Věstonice a starosta jej zařadí do programu jednání nejbližšího zastupitelstva.

7. Obecní úřad může požadovat složení přiměřené kauce před konáním akce.

8. V případě souhlasu s pronájmem nebo výpůjčkou žadatel (poté již pořadatel) zodpovídá za řádný průběh a pořádek v době od převzetí prostor, až do odchodu účastníků akce a uzavření vchodu do budovy.

9. Žadatel o akci přebírá před převzetím prohlédnutý stav prostor a zařízení, které jsou předmětem požadovaného pronájmu, a ve stejném stavu a ve sjednaný termín předává zpět.  Vždy bude sepsán protokol o předání prostor.

10. Škody způsobené na zařízení v době pronájmu nebo výpůjčky hradí žadatel. Tyto škody je žadatel povinen neprodleně nahlásit. Škody poté uhradí žadatel na základě faktury, kterou stanoví starostka obce.

11. Pořadatel je povinen dodržovat bezpečnostní a požární předpisy umožnit vstup kontrolním orgánům apod.

12. Tento provozní řád byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Horní Věstonice


 

Blanka Hlaváčová                                                                           
Starostka obce