Obsah

Sběrný dvůr


Odpad je možné uložit ve sběrném dvoře po domluvě


Ve sběrném dvoře je možné ukládat

  • plast, papír, bio, textil, elektrospotřebiče, zářivky, železný šrot, objemný odpad, stavební suť (omezené množství)
  • dřevo a klestí k likvidaci lze odložit na místo za sportovním areálem


Provozní doba sběrného dvora

  • středa: 15:00-17:00
  • sobota:   8:00-10:00


Zaměstnanci sběrného dvora

  • p. Jan Studeník
  • telefonní kontakt na OÚ Horní Věstonice: 519 518 763