Obsah

Mateřská škola


Ředitelka MŠ: Mgr. Alena Sedláčková 

Tel.: 774 74 24 25  Horní Věstonice

IDDS: cu6kwxk
Č.ú. 2701229659 / 2010

E-mail: mspavlovavestonice@seznam.cz 
Odkaz: www.mspodpalavou.cz

Adresa: Horní Věstonice, Ořechová 135
Mateřská škola v Horních Věstonicích byla založena 14.dubna 1947

Od 1.9.1993 bylo zrušeno Školským úřadem v Břeclavi ředitelství Mateřské školy v Horních Věstonicích. Škola spadá od tohoto dne pod MŠ Pavlov s elokovanou třídou v Horních Věstonicích.

Třída sídlí v budově v Horních Věstonicích. Tento patrový dům byl otevřen v roce 1947 a sídlí zde ještě Místní knihovna. V přízemí se nachází šatna a kuchyně ŠJ s příslušnými sklady. V patře je umístěna třída, lehárna a sociální zařízení. MŠ má přiměřené prostory vzhledem k počtu dětí. Byla zde provedena oprava podlahové krytiny – parket - ve třídě a lehárně, taktéž byl zakoupen nový koberec do třídy. V roce 2001 byla opravena fasáda budovy a provedeny nátěry oken.

K budově patří také v roce 2009 zrekonstruovaná školní zahrada, která je vybavena pískovištěm, zahradním domkem a novým zahradním vybavením (houpačky,průlezky,skluzavky atd.).

V srpnu 2011 byla realizována výměna oken za plastové a to za finanční dar RWE Gas Storage a to ve výši 300.000,- Kč.

Ve třídě je starší, ale funkční otevřený nábytek, který umožňuje dětem volný výběr hraček. Mají je na dohled i na dosah. Také jsou utvořeny hrací kouty podporující tvořivost dětí. Děti mají k dispozici interaktivní kruh, který napomáhá upevňování pohybových návyků a k rozvoji hrubé motoriky dětí.

MŠ je otevřena  od 6,45 do 15,45 hod - třída v Horních Věstonicích

Ve škole (třída Pavlov i Horní Věstonice) pracují  4 kvalifikované učitelky,2 pedagogičtí asistenti, 2 kuchařky a  2 školnice.


Lidé ve škole
 • Mgr. Alena Sedláčková - ředitelka MŠ
 • Vladimíra Bartošová - učitelka
 • Bc. Jitka Musilová - učitelka 
 • Lucie Svozilová DiS. - učitelka
 • Ilona Kolouchová - školní asistent

Všichni pedagogičtí pracovníci jsou kvalifikovaní


Další lidé
 • Ilona Kolouchová - kuchařka a školnice MŠ Pavlov
 • Bronislava Gožďálová - kuchařka a školnice MŠ Horní Věstonice
 • Dana Valkovičová - účetní
 • Zpracovatel ŠVP PV: ředitelka a pedagogická pracovnice

Vize naší mateřské školy

Docílit toho,aby z mateřské školy odcházely děti,které by byly rozvinuté na základě svých možností a zájmů po stránce tělesné,sociální a psychické.


V mateřské škole se pracuje dle ŠVP „ Život kolem nás“.


Dále jsou během roku zařazeny aktivity s dětmi

 • keramika v HV
 • plavecký výcvik v Hustopečích
 • děti vystupují na Vítání občánků                                                                             
 • dopolední vycházky do okolí
 • výuka angličtiny
 • návštěvy divadelního představení v divadle Radost v Brně i v mateřské škole
 • veřejná vystoupení pro důchodce
 • Mikulášské besídky pro rodiče i veřejnost
 • akce s rodiči / podzimní vyrábění z přírodnin,velikonoční malování vajíčka …/
 • výlet dětí
 • slavnostní ukončení školního roku
 • maškarní karneval
 • návštěva Základní školy


Mateřská škola vydává měsíčně svůj časopis “Zvoneček“. Obsahuje rady pro rodiče, úkoly pro děti, soutěže pro děti, rozpis akcí na daný měsíc atd.