Obsah

DSO Věstonice - likvidace odpadních vod

Vyjádření dotčených orgánů a organizací k přípojkám v H. Věstonicích

Vyjádření k projektové dokumentaci pro územní souhlas

Kanalizace a ČOV Věstonice - přípojky Dolní Věstonice, přípojky Horní Věstonice

Smlouva o poskytnuté návratné fin. výpomoci DSO Věstonice - likvidace OV

Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Kanalizační řád a havarijní plán pro ČOV a kanalizaci obcí D. a H. Věstonice

Oznámení o zahájení správního řízení kanalizace a ČOV

Havarijní plán pro ČOV a kanalizaci

Havarijní plán 4

Havarijní plán 3

Havarijní plán 2

Havarijní plán 1 640429680

Kanalizační řád pro ČOV a kanalizaci

Kanalizační řád 2

Kanalizační řád 1

Stavební povolení

Přílohy

Situace širších vztahů

Rozhodnutí - Kanalizace a ČOV - likvidace odpadních vod

Rozhodnutí kanalizace a ČOV likvidace odpadních vod

Stránka

  • 1