Obsah

Zpět

Závěrečný účet obce za rok 2021

Schválený závěrečný účet obce za rok 2021.pdf (861.44 kB)

2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021.pdf (1.55 MB)

3. Inventarizační zpráva za rok 2021.pdf (439.31 kB)

4. Příloha k inventarizační zprávě - seznam inventuních soupisů.pdf (741.8 kB)

5. Seznam inventurních soupisů - oprávky.pdf (392.42 kB)

6. Příloha účetní závěrky.pdf (576.91 kB)

7. Vyřazovací seznam majetku k 31.12.2021.pdf (278.27 kB)

8. Přehled vyřazeného majetku za rok 2021.pdf (57.53 kB)

9. Přehled vyřazeného majetku za rok 2021a.pdf (62.57 kB)

10. Přírůstkový seznam k 31. 12.2021.pdf (318.75 kB)

11. Přehled příjmových pohybů za rok 2021.pdf (68.33 kB)

12. Přehled příjmových pohybů za rok 2021a.pdf (72.12 kB)

13. Majetek.pdf (50.28 kB)

14. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - Fin za období 122021.pdf (227.21 kB)

15. Rozvaha za období 122021.pdf (88.44 kB)

16. Výkaz zisku a ztráty za období 122021.pdf (69.48 kB)

17. Příloha za období 122021.pdf (83.13 kB)

18. Porovnání aktivních a pasivních účtů.pdf (48.81 kB)

19. Porovnání nákladových a výnosových účtů.pdf (47.65 kB)

20. Porovnání závazkových a pohledávkových účtů.pdf (43.53 kB)

21. Měsíční stav finančních prostředků.pdf (46.01 kB)

22. Porovnání příjmů a výdajů dle tříd.pdf (42.61 kB)

23. Porovnání plnění sdílených daní.pdf (45.69 kB)

24. Porovnání běžných a kapitálových výdajů.pdf (49.18 kB)

25. Porovnání příjmů a výdajů.pdf (46.82 kB)

26. Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku.pdf (50.73 kB)

1. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2021.pdf (833.16 kB)

Vyvěšeno: 28. 3. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět