Obsah

Zastupitelstvo

Zastupitelstvo obce Horní Věstonice

Starostka obce: Blanka Hlaváčová

Místostarosta obce: Ing. Lukáš Červinka

Členové ZO

Ing. Miroslav Moravčík

Ing. Adam Kratochvíl    

Antonín Gorčík

Tomáš Ingr

Ing. Ivan Štefan

Jednací řád zastupitelstva obce Horní Věstonice.pdf (225.96 kB)

Výbory

Finanční výbor

Předseda: Ing. Ivan Štefan

Členové: Lipovská Ivona, Kostková Ludmila


Kontrolní výbor

Předseda: Tomáš Ingr

Členové: Ing. Miroslav Moravčík, Tomáš Semerák

 

Kulturní výbor

Předseda: Ing. Adam Kratochvíl                                                                                                    

Členové: Mudr. Svatava Štefanová, Ing. Eliška Červinková, Leona Machalová, Mgr. Jana Týmal Valoušková