Obsah

Horní Věstonice

se rozkládá na úpatí Pálavských vrchů. Do katastru obce o rozloze 783 ha zasahuje i chráněná krajinná oblast Pálava, přírodní rezervace Věstonická nádrž a malou částí také národní přírodní rezervace Děvín. Aktuálně zde žije zde 500 obyvatel.

Obec byla založena krátce před rokem 1312 na tehdejším majetku hradu Děvičky. V roce 1334 získali mikulovské panství a hrad Děvičky Lichtenštejnové. Od té doby, po více než 500 let, byl osud s tímto panstvím úzce spojen. V listině z roku 1336 se obec jmenuje Nové Věstonice – Novo-Wistanicz. O obci jako o Horních Věstonicích se poprvé píše až v roce 1414 v lichtenštejnském urbáři.

25.09.2023

Hlášení místní rozhlasu od 25. 9. do 30. 9. 2023

Hlášení místního rozhlasu

Detail

05.09.2023

kamera

Nová kamera na sběrném dvoře

Vzhledem k nezlepšující se situaci s odkládáním odpadu mimo odpadní nádoby či bez pracovníka sběrného dvora, jsme byli nuceni, přistoupit k instalaci nové kamery na sběrný dvůr. 

Detail

02.08.2023

Plachta

Plachta na pískoviště pro MŠ

Společně s novými prvky na obecní dětské hřiště jsme nechali dětem do MŠ nainstalovat i ochranou plachtu na pískoviště. Chrání děti proti sluníčku a pískoviště proti znečištění. Jak se Vám líbí????? Nám moc a věříme, že i děti z ní budou nadšené.

Detail

20.07.2023

1

DOTACE Z JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Obec získala finanční podporu z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačních programů Podpora v oblasti odkanalizování a čištění odpadních vod a Podpora rozvoje venkova JMK pro rok 2023.

Detail

19.07.2023

1

Finanční dar od RWE Gas Storage CZ

Obec získala finanční dar od RWE Gas Storage CZ na dětské hřiště.

Detail

KRIZPORT

 

egd